Vi tackar våres gäster för den gode jaktmoralen samt uppträdande vid årets elkjagt mången tack fra oss som deltog .Elgjagten starter d. 2. sept. og afsluttes 25sept. Jagten genoptages efter brunstperioden fra d. 12. okt. 2012 til d. 31. jan. 2013.Jakten genomförs som tryckjakt med lösa hundar och passkytt på större områden.Mindre områden som ej lämpar sig för hund har vi passkyttar i torn.Av erfarenhet vet vi att alla veckorna är likvärdiga vad gäller möjligheterna att få se och skjuta älg.Professionell jaktledning sörjer för god jaktlycka och hög säkerhet.Vi kan erbjuda representationsjakt för såväl svenska som utländska gästjägare. Våra erfarna jaktledare tar hand om allt från själva jakten.Vi skräddarsyr arrangemangen helt efter era önskemål. Kontakta oss för offert och prisförslag
Styckningschema